[1]
Hofmeister, S. u. a. 2018. Doing Gender – Doing Space – Doing Body. Feministische Kritiken an der De/Ökonomisierung von ‚Natur/en’ – Entwicklung einer Forschungsperspektive. Open Gender Journal. 2, (Jan. 2018). DOI:https://doi.org/10.17169/ogj.2018.14.