[1]
Thym, A. 2019. Herrschaftskritik privilegierter Personen. Das Potential multidimensionaler Hegemonieselbstkritik. Open Gender Journal. 3, (Mai 2019). DOI:https://doi.org/10.17169/ogj.2019.20.